Categories
Uncategorized

הדרמה ממשיכה – על דרמות רפואיות בטלוויזיה חלק ב’ [עושים רפואה]

Categories
Uncategorized

על מה כל הדרמה? – על דרמות רפואיות בטלוויזיה חלק א’ [עושים רפואה]

Categories
Uncategorized

האם הכחשת בחירות יכולה לחסל את הדמוקרטיה? [עושים פוליטיקה]

Categories
Uncategorized

ממלכת ישראל – הממלכה הנשכחת. אל-אל ישראל – חלק א’ (פרופ’ ישראל פינקלשטיין) [עושים תנ”ך]

Categories
Uncategorized

סביבה או תורשה – מה מעצב אותנו יותר? [עושים פסיכולוגיה]

Categories
Uncategorized

העתידן שהיה הגיבור של סטיב ג’ובס [עושים טכנולוגיה]

Categories
Uncategorized

חופש בחירה בחינוך [עושים חשבון]

Categories
Uncategorized

386: אלכסנדר הגדול, חלק ה’ ואחרון [עושים היסטוריה]

Categories
Uncategorized

הזוג שהיינו והזוג שאנו היום [יחסינו לאן]

Categories
Uncategorized

אופטימיזציה לראיון עבודה [עושים תוכנה]