Categories
Uncategorized

חבקוק – מה פשרו? (פרופ’ נועם מזרחי) [עושים תנ”ך]

Categories
Uncategorized

הלוחש לקוונטים: תכנות באי-ודאות [עושים תוכנה]

Categories
Uncategorized

כמה ימים יש בשבוע? (שידור מעודכן) [התשובה]

Categories
Uncategorized

פצע פתוח- סיירת חרוב במלחמת יוה”כ [שעת מלחמה]

Categories
Uncategorized

שנג’ן: חופש כלכלי או סדנת יזע? (סין) [כשבגרוש היה חור]

Categories
Uncategorized

מכונות הזמן: לחזות את העתיד בעולם ללא ודאות [עושים טכנולוגיה]

Categories
Uncategorized

הפסיכולוגיה של כתות, חלק ב’ [עושים פסיכולוגיה]

Categories
Uncategorized

איך חדרה אירן לשיח הפוליטי ברשת [עושים פוליטיקה]

Categories
Uncategorized

?כמה זמן לוקח לאכול [עושים חשבון]

Categories
Uncategorized

[עושים היסטוריה] 367: מלחמת ההתשה, חלק א’ – מבצע הלם