Categories
Uncategorized

[עושים היסטוריה] מארחת: אסתי סגל איבדה רגל, והרוויחה חיים חדשים

Categories
Uncategorized

[עושים רפואה] בילהרציה, או: הטפיל המונוגמי

Categories
Uncategorized

[עושים תנ״ך] חינוך: איך מלמדים תנ”ך בית הספר?

Categories
Uncategorized

[התשובה] איך להיות מלך? (או מלכה)

Categories
Uncategorized

[שעת מלחמה] “הסורים בנפח, תרוץ מהר!”

Categories
Uncategorized

[כשבגרוש היה חור] האדם שהמציא את הונאת פונזי

Categories
Uncategorized

[עושים פוליטיקה] הכנסת VS בג”צ

Categories
Uncategorized

[עושים תוכנה] לנטר כמו מקצוען

Categories
Uncategorized

[עושים חשבון] מדינה עשירה, מדינה עניה

Categories
Uncategorized

מור ספיר איבד עשר אצבעות באנפורנה [כנגד כל הסיכויים]