Categories
Uncategorized

המלחמה שנשכחה- ההתשה בסוריה, 1974 [שעת מלחמה]

Categories
Uncategorized

מלחמת ההלבשה: איך נייקי דורכת על המתחרות שלה [הקיפוד]

Categories
Uncategorized

המוח שברח הביא את הנובל [עושים חשבון]

Categories
Uncategorized

מה זה ״סקס טוב״? [יחסינו לאן]

Categories
Uncategorized

בונוס: המנצח בין השתיים [התשובה]

Categories
Uncategorized

שפות תוכנה – סמול טוק, מונופול והעתיד [עושים תוכנה]

Categories
Uncategorized

מתחזים – להתפקד! [דברי על זה יותר]

Categories
Uncategorized

המדינה שכלאה את הבנקאים שלה [כשבגרוש היה חור]

Categories
Uncategorized

ניתוחים בריאטריים – הועדה [עושים רפואה]

Categories
Uncategorized

איך שינה בנט לנצח את הפוליטיקה הישראלית- עמית סגל [עושים פוליטיקה]