Categories
Uncategorized

מה הבינה מבינה: הכל או שום דבר? [עושים טכנולוגיה]

Categories
Uncategorized

חלבונים קטלניים – מחלת קרויצפלד יעקוב (חלק א’) [עושים רפואה]

Categories
Uncategorized

עייפים, רצוצים ונלחמים- רמי מתן במלחמת יוה”כ (חלק 2) [שעת מלחמה]

Categories
Uncategorized

מה הלו״ז: פיתוח ועמידה בזמנים [עושים תוכנה]

Categories
Uncategorized

סיכום 2022: השנה שבה ההייפ נגמר [עושים טכנולוגיה]

Categories
Uncategorized

למה יקר כאן? [עושים חשבון]

Categories
Uncategorized

מה קרה למפד”ל? על מפלגות שנעלמו, חלק א’ [עושים פוליטיקה]

Categories
Uncategorized

עייפים, רצוצים ונלחמים- רמי מתן במלחמת יוה”כ (חלק 1) [שעת מלחמה]

Categories
Uncategorized

כשאחד מבני הזוג ״רגיש מאד״ [יחסינו לאן]

Categories
Uncategorized

מזל טוב?- דיכאון אחרי לידה [עושים פסיכולוגיה]